Animation
 
【2016年1月9日 博士論文発表会】
日本大学大学院理工学研究科の機械系3専攻の博士論文発表会が駿河台校舎4号館で開催され,有田が発表しました.