miyazaki laboratorymiyazaki labotaroy
研究室紹介 研究室ブログ 今後の予定 研究紹介 連絡先   航空宇宙工学とは 日本大学理工学部航空宇宙工学科について なぜ宇宙を目指すのか?

宇宙工学,宇宙開発,宇宙構造物システム
日本大学理工学部航空宇宙工学科 宮崎研究室